Obsah

O OBCI ÚSTÍ

 
Obec Ústí se nachází v okrese Přerov, v jihovýchodní části Olomouckého kraje. Katastr o rozloze 331,46 ha se nachází při levém břehu řeky Bečvy v nadmořské výšce 260 m n. m. Obec je složena ze dvou historických částí, Ústí a Novosady, náleží k ní také 6 domů v lokalitě zvané Mariánské údolí. Obec Ústí sousedí na severu s městem Hranice a s obcí Černotín, na východě s obcemi Skalička a Horní Těšice, na jihu s obcemi Malhotice a Opatovice a na západě s obcí Teplice nad Bečvou. Město Hranice, které je vzdáleno necelých 5 km, nabízí více pracovních příležitostí a chybějící občanskou vybavenost. K 1. 1. 2023 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 546 obyvatel.
 
V obci najdete obecní úřad, základní školu, mateřskou školu, kulturní dům, Hospůdku U Čápa, knihovnu s veřejným internetem, obchod s potravinami, sportovní areál včetně výletiště, fotbalového, dětského a víceúčelového hřiště. Je zde veškerá infrastruktura – plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Katastrem obce prochází mezinárodní cyklistická trasa Jantarová stezka, cyklotrasa Greenways Krakow-Morava-Wien, cyklotrasa Bečva a regionální stezka po vodních a větrných mlýnech. V obci se dodržují lidové tradice – vodění medvěda, klapotání, kácení máje a pouť sv. Petra a Pavla. Aktivními zájmovými organizacemi jsou Sbor dobrovolných hasičů, Asociace sportu pro všechny, Myslivecké sdružení Nihlov, Spolek ochránců přírody a především Tělovýchovná jednota Sokol Ústí, která kromě sportovní činnosti (fotbalové mužstvo dospělých, starších a mladších žáků) nabízí návštěvníkům také ubytování v novém penzionu Na návsi. Okolím i centrem obce vede od roku 2008 naučná stezka s názvem "Stezka zdraví", která návštěvníkům obce přiblíží její historii i současnost.
 
Obec Ústí je součástí spádového obvodu obce s rozšířenou působností Hranice.  Obec Ústí je členem Svazu měst a obcí a od roku 1991 Spolku pro obnovu venkova.  V soutěži Vesnice roku obdrželo Ústí v roce 1999 zelenou stuhu za péči o zeleň a v roce 2001 bílou stuhu za práci s mládeží. V roce 2003 se podařilo obci v Olomouckém kraji zvítězit a zároveň se umístit na 3. místě v celorepublikovém kole této soutěže.