Obsah

Spolek ochránců přírody v Ústí


Nejmladším dobrovolným zájmovým sdružením je Spolek ochránců přírody v Ústí, který vznikl z iniciativy převážně místních občanů – rybářů v roce 2004. Jeho hlavním úkolem je péče o dva rybníky vybudované za obcí ve směru na Skaličku. Kromě hospodaření s rybí osádkou v obou nádržích se členové spolku starají také o okolí rybníků, zejména sečení, úklid a drobnou údržbu. V jarních měsících pořádají rybáři pro místní občany „Otevírání vody“.  Výbor spolku pracuje ve složení předseda Jiří Koukal, čp. 131, místopředseda Miroslav Zdráhala, čp. 65, hospodář Antonín Kuchař, čp. 74, jednatelé František Lukáš, čp. 11, a Libor Vykopal, čp. 42.