Obsah

OBECNÍ SYMBOLY


Znak a prapor obce Ústí
Novou podobu ústeckých symbolů ztvárnil heraldik Miroslav Pavlů. V roce 1995 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Milan Uhde obci Ústí nové symboly – znak a prapor. Znak: v modrém štítě stříbrná vrba mezi zlato-červeně polcenými rýči. Prapor: list tvoří tři svislé pruhy – červený, modrý a žlutý, v poměru 1:2:1, v modrém poli bílá vrba se čtyřmi větvemi.

Modré pole symbolizuje soutok Opatovického potoka a řeky Bečvy, vrba charakterizuje Pobečví, dva zlato-červeně polcené rýče připomínají dvě obce v barvách nejvýznamnější ústecké vrchnosti – Ditrichštejnů.

Znak a prapor obce ÚstíPečeť obce Ústí
Oběma obcím – Ústí i Nový Sadům - byly v době tereziánské uděleny pečetě. Obecní pečeť Ústí z roku 1766 má ve znaku radlici, kolem ní z obou stran palmové listy, dole zkřížené. Opis mezi linkou a věncem psaný majuskulou zní: *PECZET*OBCE AUTSKEY*1766.

Pečeť obce ÚstíPečeť Nových Sadů
Svoji pečeť mají i Nové Sady. V pečetním poli je postava muže, který rýčem ryje zem. Z pravé i levé strany vyrůstají ze země tři obilné klasy. Opis majuskulou zní: SIGIL. OBCE. NOWOSADSKEY. 1766.

Pečeť Nových Sadů