Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (154.73 kB)

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (151.5 kB)

 

OZV č. 4/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ústí

 

OZV č. 3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OZV č. 2/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů


OZV č. 3/2016 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

 

OZV č. 3/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Ústí

 

OZV č. 2/2009, kterou se zrušuje OZV č. 1/2000 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací a o vymezení úseků, na kterých se zimní údržba nezajišťuje

 

Nařízení č. 1/2009 obce Ústí, kterým se ruší nařízení č. 1/2002 obce Ústí o spalování rostlinných materiálů

 

OZV č. 1/2009, kterou se zrušuje OZV obce Ústí o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne 17. 12. 1992

 

Nařízení obce č. 1/2008, tržní řád

 

OZV č. 1/2007, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce