Obsah

Informace - GDPR

Obec Ústí zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

Správce osobních údajů

Obec Ústí

Sídlo:

Ústí 33, 753 01 Hranice

IČ:

00600849

Datová schránka:

mu8bqt9

Telefon:

581 621 157

Email:

urad@obec-usti.cz

Pověřenec pro osobní údaje

Tomáš Bíbrlík

Email:

t.bibrlik@regionhranicko.cz

Telefon:

777 698 876

Úřední dny:

Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00