Obsah

Odpadové hospodářství


Odpadové hospodářství v obci Ústí se řídí Obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Ukládání odpadů:

  1. směsný odpad do popelnic - svoz firmou EKOLTES a.s. dle níže uvedených termínů,
  2. tříděný odpad - papír, sklo, plast, nápojové kartony do kontejnerů v 8 lokalitách v obci,
  3. kovy do kontejneru u čp. 29,
  4. baterie do zelené nádoby na obecním úřadě,
  5. drobná elektrozařízení do kontejneru na obecním úřadě,
  6. nebezpečné odpady - 2x ročně do specializovaných kontejnerů,
  7. objemné odpady do kontejnerů, které budou přistaveny u prodejny COOP 2x ročně


Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2018:

  8. 1.  16. 4. 23. 7. 29. 10.
22. 1. 30. 4. 6. 8.   12. 11.  
5. 2. 14. 5. 20. 8. 26. 11.
19. 2. 28. 5. 3. 9. 10. 12.
 5. 3. 11. 6. 17. 9. 27. 12.
19. 3. 25. 6.  1.10.  
 3. 4.  9. 7.  15.10.