Obsah

UŽ JE TO UDĚLÁNO, UŽ JE TO HOTOVO ...

Typ: náš tip
Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí


UŽ JE TO UDĚLÁNO, UŽ JE TO HOTOVO

O čem je řeč? O projektu Dispoziční rozšíření Základní školy Ústí, jehož realizace byla zahájena v listopadu 2019. Myšlenkou na rekonstrukci budovy základní školy a mateřské školy se zastupitelé začali zabývat již v roce 2010. Vzhledem k finanční náročnosti byla v roce 2013 dokončena pouze investiční akce Energetické úspory objektů základní a mateřské školy, která zahrnovala výměnu oken, dveří, zateplení, rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy a změnu vytápění prostřednictvím plynového tepelného čerpadla.

V dalších letech se obec připravovala na rozšíření budovy základní školy o půdní prostory, což znamenalo kompletní demolici střechy včetně krovů a nosných trámů s následným vybudováním věnce obvodového a nosného zdiva, nadezdění stávající budovy o 70 cm, vybudování schodiště s bezbariérovým přístupem v dvorním traktu, zřízení počítačové učebny, prostor pro školní družinu s další učebnou a sociálního zázemí včetně kotelny s vytápěním nových prostor. Vzhledem k tomu, že budova školy pochází z roku 1889, bylo snahou zastupitelů a projektantů vytvořit takový projekt, který by co nejméně změnil pohled na školu „z hlavní ulice“. Stávající historický vzhled budovy se podařilo zachovat a zopakovat dekorativní prvky také na nadezděné části budovy. Střešní okna v počtu 13 ks jsou orientována do dvora s tím, že k většímu prosvětlení nadstavby denním světlem slouží 16 ks světlovodů.

Návrh na „Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“ zpracovala projekční kancelář ARTING plus, s. r. o. z Valašského Meziříčí, realizace stavby se po výběrovém řízení ujala firma NOSTA s. r. o. z Nového Jičína. Dle smlouvy o dílo činila hodnota této investiční akce 15 271 190,76 Kč, ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci Ústí dotaci z programu Podpora rozvoje regionů ve výši 10 mil. Kč.  Zbývající náklady na projektovou dokumentaci, administraci projektu včetně víceprací spojených s úpravou stropů a obnovou osvětlení v přízemí hradila obec ze svého rozpočtu.

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 bylo celé dílo „Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“ zkolaudováno.  Dnes už nezbývá nic jiného než do nových prostor přestěhovat školní lavice, židle, učební pomůcky a přivítat naše žáky v nových prostorách. Věříme, že se žákům i učitelům bude nová škola líbit.  

Určitě jste zvědaví, jak celá škola vypadá, ale bohužel v současné pandemické situaci nelze uskutečnit veřejnou prohlídku školy. Jsme přesvědčeni, že koncem školního roku bude situace lepší a že při příležitosti poutě sv. Petra a Pavla bude možné uspořádat Den otevřených dveří. 

 (foto z průběhu stavby zde)


Vytvořeno: 26. 1. 2021
Poslední aktualizace: 27. 1. 2021 19:49
Autor: