Obsah

Oznamení VaK a. s. Přerov

Typ: ostatní
Oznamení VaK a. s. Přerov Vodovody a kanalizace a. s. Přerov oznamují, že ve 40. týdnu 2018 (1. – 5. října) proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Skalička a Kamenec, Ústí a Žákovice. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.

Vytvořeno: 1. 10. 2018
Poslední aktualizace: 1. 10. 2018 13:24
Autor: