Obsah

Údržba vodárenských zařízení

Typ: ostatní
Oznamujeme Vám, že ve 40. týdnu 2020 (od 29.9. do 4.10.) proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Skalička a Kamenec, Ústí a Žákovice. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.

Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVH I. p. Štípek Václav, mobil 602 582 695.

Vytvořeno: 29. 9. 2020
Poslední aktualizace: 29. 9. 2020 08:51
Autor: