Obsah

Oznámení VaK a. s. Přerov

Typ: ostatní
Údržba vodárenských zařízení

VaK a. s. Přerov oznamuje, že ve 40. týdnu 2019 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Skalička a Kamenec, Ústí a Žákovice. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.


Vytvořeno: 2. 10. 2019
Poslední aktualizace: 2. 10. 2019 07:19
Autor: