Obsah

Dotazník pro veřejnost

Typ: náš tip
Podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat třetí program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce pro období 2021-2028. Program rozvoje nám umožňuje lépe využít naše finanční prostředky, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by naše obec měla být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 30. dubna 2021. Vyplněné dotazníky prosíme, vhoďte do poštovní schránky na obecním úřadě. Máte také možnost dotazník vyplnit v elektronické podobě, odkaz zde.  Dotazník vyplňujte každý sám za sebe.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

 

Libor Vykopal

starosta obce


Vytvořeno: 26. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 11:36
Autor: